Vinterförvaring Automower

 

Brons: Underhållsladdning, enklare rengöring, nya knivar.

Silver: Underhållsladdning, ordentlig rengöring , nya knivar.

Guld: Basservice och Silver förvaring.

-Datortest av samtliga funktioner.
- Autocheck.
-Uppdatering till senaste version av programvara.
-Noggrann rengöring.
-Översikt av gummitätningar i chassi.
-Byte knivar.
-Kontroll av lager i klippsystem och hjul.
-Kontroll ladd, kontaktbleck på robot och laddstation.
-Kontroll lyft och krocksensorer.
-Kontroll karossupphängning.
-Kontroll display och huvudströmbrytare.

Pris Brons: 650

Pris Silver: 850:-

Pris Guld: 1650:-

© Copyright Balsjö Handel & Bensin AB 1981. Org.nr 556237-4479